មួយដែលមានរាងពងក្រពើនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី 1 បានភ្ជាប់ជាមួយខ្នើយម៉ាស៊ីនមេអំបៅបន្ថែមការប៉ះរបស់ស្ត្រីចំពោះបន្ទប់នេះ។ ជញ្ជាំងសង្កត់សំឡេងព្យាបាលដោយប្រើជញ្ជាំងជញ្ជាំងជញ្ជាំងធ្វើពីឈើ faux – ឈើដែលមានលំនាំខណៈពេលដែលបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនឆ្នាំ 1970 chandelier បានកំណត់ចំនុចប្រសព្វ។

Leave a comment

Your email address will not be published.